Saturday, February 27, 2010

Alat-alat Perkusi Tidak Berpic

Alat perkusi tidak berpic bermakna alat perkusi yang menghasilkan
satu ton sahaja.


No comments:

Post a Comment